Vetőmagüzemek automata mintavevőjének engedélyeztetése

Hivatalos vetőmag-vizsgálati célra történő mintavételre, vetőmag minősítéshez, belföldi vagy ISTA Bizonyítványok kiadásához csak engedélyezett automata mintavevő használható. Az automata mintavevők engedélyezése a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság feladata.

2003. évi LII. törvény A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról, a 23. § kimondja, hogy a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság engedélyezi vetőmag-felügyeleti szakterületen a szaporítóanyagok előállítását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, felhasználását. Ha egy automata mintavevő eszközt üzembe helyeznek, vagy áthelyeznek, azt engedélyeztetni kell a jelen útmutató szerint. Az engedélyezést a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság vetőmag-felügyeleti szakterület és a területileg illetékes kormányhivatalok növénytermesztési hatósági jogkörrel felruházott munkatársai végzik.

Az automata mintavevővel szemben támasztott követelményekhez és az engedélyezési folyamathoz kattintson IDE!

Helyszíni ellenőrzés és mintavétel
A kérelem beadásával egy időben elkezdhető a párhuzamos ellenőrző minták vétele, melyek eredménye az engedélyezéshez kell. A területileg illetékes kormányhivatalok kijelölt mintavevője tíz tételt két ismétlésben megmintáz –kézi eszközökkel és az automata mintavevő eszközzel eszközönként és fajcsoportonként. Az ellenőrzést az automata mintavevő beállítását követően kell elvégezni. Ezután a területileg illetékes kormányhivatalok kijelölt munkatársa helyszínen ellenőrzi a kérelem adatait és az eszköz működtetését:

Adatok értékelése
Az engedélyezéshez az eszközt a helyszíni ellenőrzés alkalmával megfelelőnek kell minősíteni. Az automata mintavevőt akkor lehet engedélyezni, ha a benyújtott kérelem formailag és tartalmilag megfelel az előírásoknak, valamint a helyszíni ellenőrzés és a laboratóriumi vizsgálatok eredményei is megfelelőek.

Engedély kiadása
A NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság az engedélyt írásban adja ki az üzem részére minden a kérelemben felsorolt és a követelményeknek megfelelt mintavevő eszközre egyenként.

Ellenőrzések
A területileg illetékes kormányhivataloknak évente egy alkalommal ellenőriznie kell az automata mintavevő eszközök működését és az ellenőrzés eredményét dokumentálni a „Jegyzőkönyv automata mintavevő eszköz helyszíni ellenőrzéséről” nyomtatványon.

Forrás: NÉBIH

Ismerje meg a CHH Műszaki KFT mintavevő készülékeit!