Terménytárolók, szárítók, tisztítók építése

Beadás ideje: 2021-08-02 - 2021-09-27

Kódszáma: VP2-4.1.7-21

Felhívás célja:
A megtermelt szántóföldi és egyéb termékek tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztése, új üzemek létesítése, meglévő üzemek korszerűsítése. Az üzemek megújuló energiás fejlesztése és az energiahatékonyság javítása. Vidéki munkahelyek megőrzése.

Pályázók köre: Mezőgazdasági termelők, akiknek:
o az üzemmérete meghaladja a 6.000 EUR STÉ értéket,
o az árbevételének/jövedelmének több mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
o kollektív beruházás is támogatott: Termelői Csoport, Termelői Szervezet, Szövetkezet (mg-i termelők a tagjai) Szociális Szövetkezet, valamint legalább 5 mg-i termelő konzorciuma.

Támogatható tevékenységek:

Új terménytisztítók és terményszárító berendezések telepítése, meglévők technológiai korszerűsítése és kapcsolódó eszközbeszerzések:
Terményszárítók létesítésekapacitásbővítése
Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítésekapacitásbővítése
o Terményszárítók, terménytisztítók és terménytárolók technológiai felújítása, ezekhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök beszerzése:anyagmozgató gépek (serleges felvonók, szállítószalagok, rédlerek stb.) beszerzése:
o porleválasztás gépeinek (gravitációs porleválasztó, centrifugális porleválasztó, ciklon stb.) beszerzése
o tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (esésgátló, páragátló, ventilátor, hűtők stb.) beszerzése
o fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése
o meglévő síktárolók padozatának oldalfalainak javítása, légbeömlő nyílások létesítése, tetőszerkezet cseréje 
o silók kupolaszigetelése

o 1 db előtároló felújítása telephelyenként
o silók mérlegrendszerének létesítése, felújítása
o tárolókba épített hőmérők, szenzorok telepítése, felújítása

Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia hasznosítású fejlesztése:
o Energiahatékonyság javítása meglévő létesítményeken: szigetelés, nyílászárócsere, fűtés korszerűsítés, világítás korszerűsítés, beépített technológia korszerűsítése
o Megújuló energiaforrások hasznosítása: napelem, napkollektor, hőszivattyús fűtési rendszerek, biomassza kazánok

Önállóan nem támogatható tevékenységek (csak a fenti önállóan támogatható tevékenységek 1. pontja szerinti valamely fejlesztéssel együtt támogathatóak):
o kötelező nyilvánosság biztosítása (kötelező feladat),
o szükséges infrastrukturális és/vagy eszközbeszerzések:
o útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése
o műtárgyak építése, felújítása (pl. híd, átjáró)
o vagyonvédelem eszközei
o terményszárító vagy terménytisztító üzemenként 1 db tranzittároló létesítése:
o termény minőségvizsgálatára alkalmas gépek (nedvességmérő, analizátor) beszerzése
o telephelyenként 1 db max. 50 m2 méretű kezelőhelyiség épület építése
o telephelyenként 1 db hídmérleg létesítése
o üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek (rakodógépek, targoncák) beszerzése
Terménytároló és előtároló építése, létesítése (csak terményszárító és terménytisztító berendezések létesítésével együtt támogatható!)

Kérelem benyújtása:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021.08.02. naptól 2021.09.27. napig van lehetőség.
Értékelési Határnapok:
1. 2021.08.16. (valószínű felfüggesztés napja)
2. 2021.08.30.
3. 2021.09.13.
4. 2021.09.27.

Támogatás mértéke és összege:
A támogatás összege: 50-1.000 millió Ft között
A támogatás mértéke, intenzitása:
– nem Közép-magyarországi régiókban: 50%
– Közép-magyarországi régiókban: 40%
– Fiatal gazda pályázó esetén: +10%
– Kollektív projekt esetén + 10%

További részletes információk itt találhatóak.

forrás:www.palyazat.eu